Tytuł artykułu: Zmienność stosunku stężeń azotu i fosforu dla wybranych zlewni rzek przymorza

Autorzy: WILK, P., ORLIŃSKA-WOŹNIAK, P., GĘBALA, J.

Słowa kluczowe: azot ogólny (TN), fosfor ogólny (TP), zmienność dobowa, zmienność sezonowa, stosunek TN do TP (Tn : TP)

Streszczenie: Wciąż aktualny problem nadmiernej eutrofizacji wód powierzchniowych, w tym Morza Bałtyckiego, sprawia, że istotne staje się nie tylko określenie samych stężeń związków biogennych w wybranych profilach rzecznych, ale również próba odpowiedzi na pytanie, który z pierwiastków jest czynnikiem limitującym wzrost biomasy. Produkcja biologiczna w wodach powierzchniowych jest zależna od wielu czynników, w tym od wzajemnych stosunków między azotem i fosforem w czasie fotosyntezy. Badania, których wyniki zaprezentowano w artykule, prowadzono w latach 2012–2014 na dwóch zlewniach rzek przymorza, Redze i Słupi, w trzech cyklach w ciągu roku obejmujących okres wegetacji roślin, okres po usunięciu roślin uprawnych z pól oraz okres wczesnowiosenny bezpośrednio po roztopach. Na podstawie otrzymanych wyników przeanalizowano zmienności dobowe i sezonowe stężeń związków biogennych oraz określono, który z pierwiastków limituje przyrost biomasy na wybranych zlewniach, korzystając z zależności, jaka występuje między azotem i fosforem w wodach powierzchniowych, zwanej stosunkiem Redfielda.

DOI: 10.22630/PNIKS.2017.26.1.05

Cytowanie w stylu APA: Wilk, P., Orlińska-Woźniak, P. & Gębala, J. (2017). Zmienność stosunku stężeń azotu i fosforu dla wybranych zlewni rzek przymorza. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 26 (1), 55-65. doi: 10.22630/PNIKS.2017.26.1.05

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Wilk, Orlińska-Woźniak & Gębala, 2017), następne powołania: (Wilk i inni, 2017)

Cytowanie w stylu Chicago: Wilk, Paweł, Paulina Orlińska-Woźniak, Joanna Gębala. "Zmienność stosunku stężeń azotu i fosforu dla wybranych zlewni rzek przymorza." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 75 ser., vol. 26, nr 1, (2017): 55-65. doi: 10.22630/PNIKS.2017.26.1.05.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Wilk, Orlińska-Woźniak, & Gębala 2017)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{doi:10.22630/PNIKS.2017.26.1.05, author={Wilk, Paweł and Orlińska-Woźniak, Paulina and Gębala, Joanna}, language={polish}, title={Zmienność stosunku stężeń azotu i fosforu dla wybranych zlewni rzek przymorza}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, DOI={10.22630/PNIKS.2017.26.1.05}, URL={http://iks.pn.sggw.pl/PN75/A5/art5.pdf}, year={2017}, volume={26 (1)}, number={75}, pages={55-65}}

Wiecej cytowań w stylach MLA, Harvard, RIS itp na stronie artykułu w bazie CrossRef :Actions/Cite

Pełny tekst PDF (po polsku)


Go Back